ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

I.

1.

A Group Weekend Tours Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest, Fillér u. 4. adószám: 14550106-3-41, telefonszám: (36 1) 236-05-31 a továbbiakban Group Weekend Tours.

A Group Weekend Tours indokolt esetbuen a tájékoztatójában meghirdetett ajánlatok változtatásának jogát fenntartja.

2.

A szállás igénybevételének feltétele a megrendelés telefonon, írásban, vagy e-mailben történő visszaigazolása és a részvételi díj foglalójának befizetése. Az ügyfél az aláírt Adatlapjának visszaküldése után egy névre szóló, szárazbélyegzővel ellátott Élmény utalvánnyal veheti igénybe a szállást és a hozzá tartozó szolgáltatásokat.

3.

A szállás lefoglalásakor 1.000 Ft / fő / éj foglaló fizetendő (tehát 2 éjszaka 2 fő részére történő foglalás esetén 4.000 Ft foglaló fizetendő), melynek igazoló szelvényét az ügyfél által aláírt Adatlapjával egy időben kell visszaküldeni a cég elérhetőségeinek egyikére. Az Élmény Utalványon szereplő további összeget az ügyfél a szállodába érkezéskor köteles kifizetni.

4.

Az idegenforgalmi adó belföldi utazások esetében az adott szálláshelyen külön fizetendő.

5.

A Group Weekend Tours írásbeli tájékoztatóiban vagy a katalógusában feltűntetett díjak változtatási jogát fenntartja.

6.

Amennyiben az ügyfél az adott Élmény Utalványt nem használja fel, úgy a Group Weekend Tours –tól az ügyfél semmilyen összeget illetve kártérítést nem követelhet.

7.

Abban az esetben, ha a Group Weekend Tours által előre nem látható, általa nem befolyásolható, ellenőrzési körén kívül eső okok miatt (vis maior) az Élmény Utalvány igénybevételére nem kerülhet sor, úgy az ügyfél semmiféle pénzvisszatérítésre és kártérítésre nem jogosult.

8.

Az Élmény Utalvány harmadik személy részére átruházható.

9.

Az ügyfelek személyes adatait a Group Weekend Tours a személyiségi jogok védelme érdekében harmadik személy részére még sürgős esetben sem jogosult kiadni, kivéve a hatóság illetve bíróság részére történő kötelező tájékoztatás esetét.

Az ügyfél az Adatlap vagy az Élmény Utalvány aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Group Weekend Tours a személyes adatait a szállásközvetítés teljesítése céljából, illetve a regisztráló üzleti célú tájékoztatása céljából a jogszabályban szereplő előírások betartása mellett kezelje.

10.

Mindkét fél igyekszik vitás kérdésekben peren kívül megegyezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság az illetékes.

II.

1. Tartalom

www.udulnijo.hu Internetes honlapon található szállások közvetítője a Group Weekend Tours. Mindent elkövetünk, hogy a honlapon szereplő ajánlatok mindig a valóságnak megfeleljenek és aktuálisak legyenek. Mindezek ellenére teljesen nem zárható ki az esetleges hibák előfordulása, -akár tartalmi, akár aktualitásból eredőek, stb. – melyekért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

Ez vonatkozik minden olyan esetleges anyagi vagy erkölcsi kárra, amit ennek az internetes oldalnak a használata okozott.

2. Adatvédelem

Az önkéntes adatok megadását a www.udulnijo.hu oldalon (pl.: név, cím, e-mail cím, stb.) a jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

A Group Weekend Tours az Élmény Utalvány regisztrálására valamint a foglalásra adatokat kér be az Élmény Utalványt használó személyekről.

A Group Weekend Tours a regisztráció során beszerzett adatokat – a nem saját érdekkörébe tartozó – harmadik félnek semmilyen formában nem adja át. Group Weekend Tours – bár minden elkövet annak érdekében, hogy a regisztráció során beérkezett adatok titokban maradásáért és nem felelős az adatok szoftverhiba vagy hardverhiba miatti nyilvánosságra kerüléséért.

Group Weekend Tours mindent elkövet, hogy számítógépes regisztrációs rendszerét biztonságosan működtesse. Az weboldalon történő nem megfelelő használatból, illetve működésképtelenségből vagy számítógépes vírusból, esetleg rendszerhibából, vagy késedelmes adattovábbításból, hackelésből, stb., eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

3. Ajánlott oldalak, külső linkek

A Group Weekend Tours -nak a www.udulnijo.hu oldalról vezető összes linkjére és azok tartalmára befolyása nincs.

4. Érvényesség

Az internetes ajánlatunk részét képezi a felelősség ezen fajta elhárítása. Abban az esetben, ha a jogállásnak ezen nyilatkozat egyes részei már nem, vagy esetleg nem teljesen felelnek meg, úgy a nyilatkozat egyéb részei érvényben maradnak.